تعاریف و اصطلاحات

یلدا؛ شبی به بلندای تاریخ و ادبیات

روزنامه خراسان: برخی حرف ها، اتفاق ها و مناسبت ها هرقدر هم تکرار شوند، تکراری نمی شوند؛ مثل نوروز که همواره روزهای آخر اسفند، چشم می کشیم سر برسد و هیچ وقت هم حوصله مان از جمله بارها گفته شده سال نو مبارک سر نمی رود؛ مثل روز تولد آدم های محبوب زندگی مان...

21 مرداد 1398